افزایش ارتفاع سدهای خاکی با استفاده از ژئوممبرین

خلاصه
استفاده از ژئوسنتتيکها در 05 سال اخير برای اصلاح و بهسازی انواع سازههای هيدروليکی در سراسر جهان به شدت گسترش يافته است.ژئوممبرين يکی از محصولات ژئوسنتتيکها بوده که به دليل دارا بودن مزايای فراوان از جمله نفوذپذيری کم، سرعت نصب بالا و مقاومت کششیبالا می تواند به عنوان المان آب بند جايگزين برخی از مصالح طبيعی موجود در سدهای خاکی شود. به منظور افزايش ارتفاع سدهای خاکی باهسته رسی که عرض هسته در محل تاج سد کم میباشد و امکان افزايش ارتفاع هسته به همراه بدنه سد وجود ندارد، برای آببندی بدنه سد ازژئوممبرين میتوان استفاده کرد. در اين تحقيق با استفاده از نرم افزار GeoStudio 2007 و همچنين به کارگيری مدل رفتاری موهر کولمب، -تحليل عددی ژئوممبرين به منظور افزايش ارتفاع سدهای خاکی انجام شد. نتايج تحليلهای عددی نشان داد که با افزايش ارتفاع سد و به تبع آنافزايش تراز آب در مخزن، مقادير زيادی فشار آب منفذی بهوجود آمده که اين امر موجب کاهش ضريب اطمينان سد میگردد. با به کارگيریژئوممبرين به عنوان المان آببند، میتوان از افزايش سطح آزاد آب در زير خاکريز جلوگيری نمود و تا حد زيادی فشار آب منفذی را کاهش داد که اين امر سبب پايداری سد میگردد.


کلمات کلیدی:

ژئوسنتتيک . ژئوممبرين . المان آببند . سد خاکی . تحليل عددی

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی (1394)

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

افزایش ارتفاع سدهای خاکی با استفاده از ژئوممبرین

خلاصه
استفاده از ژئوسنتتيکها در 05 سال اخير برای اصلاح و بهسازی انواع سازههای هيدروليکی در سراسر جهان به شدت گسترش يافته است.ژئوممبرين يکی از محصولات ژئوسنتتيکها بوده که به دليل دارا بودن مزايای فراوان از جمله نفوذپذيری کم، سرعت نصب بالا و مقاومت کششیبالا می تواند به عنوان المان آب بند جايگزين برخی از مصالح طبيعی موجود در سدهای خاکی شود. به منظور افزايش ارتفاع سدهای خاکی باهسته رسی که عرض هسته در محل تاج سد کم میباشد و امکان افزايش ارتفاع هسته به همراه بدنه سد وجود ندارد، برای آببندی بدنه سد ازژئوممبرين میتوان استفاده کرد. در اين تحقيق با استفاده از نرم افزار GeoStudio 2007 و همچنين به کارگيری مدل رفتاری موهر کولمب، -تحليل عددی ژئوممبرين به منظور افزايش ارتفاع سدهای خاکی انجام شد. نتايج تحليلهای عددی نشان داد که با افزايش ارتفاع سد و به تبع آنافزايش تراز آب در مخزن، مقادير زيادی فشار آب منفذی بهوجود آمده که اين امر موجب کاهش ضريب اطمينان سد میگردد. با به کارگيریژئوممبرين به عنوان المان آببند، میتوان از افزايش سطح آزاد آب در زير خاکريز جلوگيری نمود و تا حد زيادی فشار آب منفذی را کاهش داد که اين امر سبب پايداری سد میگردد.


کلمات کلیدی:

ژئوسنتتيک . ژئوممبرين . المان آببند . سد خاکی . تحليل عددی

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی (1394)

بلافاصله پس از پرداخت هزینه لینک دانلود توسط سیستم فعال و در اختیار شما قرار می گیرد و یک کد رهگیری جهت پیگیری احتمالی درخواست، به شما داده می شود. همچنین بعد از چند ثانیه به صفحه مورد نظر جهت دریافت مقاله انتقال داده خواهید شد.

قیمت:5900 تومان

پک جامع آموزش نرم افزار دیتاماین (DATAMINE+ Datamine NPV Scheduler

پک جامع آموزش نرم افزار یودک (UDEC)

پک جامع آموزش نرم افزار فلگ دو بعدی (FLAC 2D)

پک جامع آموزش نرم افزار راک ورکس (ROCKWORKS)

پک جامع آموزش نرم افزار پلکسز (PLAXIS)

پک جامع آموزش نرم افزار PLAXIS 3D TUNNE

پک جامع آموزش نرم افزار PHASE 2

پک جامع آموزش نرم افزار SLIDE

پک جامع آموزش نرم افزار فلگ سه بعدی (FLAC 3D)

پک جامع آموزش نرم افزار سورپک (Gemcom Surpac)

پک جامع آموزش نرم افزار Plaxis 3D Foundation

پک جامع آموزش نرم افزار UNWEDGE

پک جامع آموزش نرم افزار Swedge

پک جامع آموزش نرم افزار تریدک (3DEC)

پک جامع آموزش نرم افزار MODSIM

پک جامع آموزش نرم افزار پی اف سی سه بعدی (PFC 3D)

پک جامع آموزش نرم افزار آبا (ABAQUS)

پک جامع آموزش نرم افزار ژئواستادیو (Geostudio)

پک جامع آموزش نرم افزار پی اف سی دو بعدی (PFC 2D)

پک جامع سنجش از دور به همراه آموزش نرم افزار ER Mapper

پک جامع آموزش نرم افزار دیپس (Dips)

پک جامع آموزش نرم افزار میکروماین (Micromine)

پک جامع آموزش نرم افزار تراوش سه بعدی (SEEP 3D)

پک جامع آموزش نرم افزار 2013 PLAXIS 3D

پک جامع آموزش نرم افزار جم کام ویتل (GEMCOM Whittle)

پک جامع آموزش نرم افزار دیپ سویل (Deep Soil)

پک جامع آموزش نرم افزار سورفر (Surfer)

پک جامع آموزش نرم افزار میداس جی تی اس (MIDAS GTS NX 2016)

پک جامع آموزش نرم افزار جمکام جمز (GEMCOM GEMS)

پک جامع آموزش نرم افزار سپ (SAP 2000)

پک جامع آموزش نرم افزار جمکام ماینکس (GEMCOM GEOVIA Minex)

پک جامع آموزش نرم افزار وکسلر (Voxler)

پک جامع آموزش نرم افزار اپنسیس (OpenSEES)

پک جامع آموزش نرم افزار ال اس داینا (LS DYNA)

پک جامع آموزش نرم افزار شیک (Proshake)

پک جامع آموزش نرم افزار ماینشد (MineSched)

پک جامع آموزش نرم افزار کامفار (COMFAR)

پک جامع آموزش نرم افزار Maptek Vulcan

پک جامع آموزش نرم افزار ژئوفایو (GEO5)

پک جامع آموزش نرم افزار انسافت (Ensoft Suite)

پک جامع آموزش نرم افزار ژئوسافت (GeoSoft)

پک جامع آموزش نرم افزار یاد (YADE)

پک جامع آموزش نرم افزار ویژوالایزر سه بعدی (Visualizer 3D)

پک جامع آموزش نرم افزار اپنسیز پی ال (OpenSees PL)

دانلود نرم افزار اپنسیز پی ال 2019 (OpenSees PL 2019)

دانلود نرم افزار پی اف سی 6 (PFC Suite v6.00.13 x64)

دانلود نرم افزار تریدک 5 (5.20.277 Itasca 3DEC)

دانلود نرم افزار فلگ دو بعدی 8 (Itasca FLAC - FLAC Slope 8.0.454 x64)

دانلود نرم افزار پلکسیز سه بعدی 2013 (PLAXIS 3D 2013)

پک جامع آموزش نرم افزار میداس سویل ورکس (MIDAS SoilWorks)

دانلود نرم افزار میداس سویل ورکس (MIDAS SoilWorks)

پک جامع آموزش نرم افزار انسیس (ANSYS)

پک جامع آموزش نرم افزار اگزاماین سه بعدی (Examine3D)

منبع: http://www.irock1.ir

دانلود مقاله تعیین نمودار ظرفیت باربری گروه ریزشمع توسط روش عددی و تحلیلی

دانلود مقاله بررسی اندرکنش خاک با FRP به وسیله آزمایش برش مستقیم

دانلود مقاله ارزیابی پتانسیل روانگرایی بر اساس نتایج آزمایش نفوذ استاندارد (مطالعه موردی شهرستان کرج

افزار ,نرم ,پک ,جامع ,آموزش ,سد ,نرم افزار ,آموزش نرم ,پک جامع ,جامع آموزش ,سدهای خاکی ,افزايش ارتفاع سدهای ,منظور افزايش ارتفاع ,کلمات کلیدی ژئوسنتتيک ,میگردد کلمات کلیدی

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

havades-b baharapp smoke001 rabatudstyre esenesna heliaclinicarabic liytictiter mhdyar softcoupcornref tavoosehonar